Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau? 210 và 100

Câu hỏi:

Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau? 210 và 100

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau? 210 và 100


210 = 1024

Vì 1024 > 100 nên 210 > 100

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau? 210 và 100 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button