Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD biết AB = CA = căn bậc hai 5, BC= AD = căn bậc hai 10

Câu hỏi:

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD biết (AB = CD = sqrt 5 ,,,,BC = AD = sqrt {10} ,,,,AC = BD = sqrt {13} )

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án A

Phương pháp:

Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD; O là trung điểm của IJ.

Ta chứng minh O là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.

Cách giải:

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD biết AB = CA = căn bậc hai 5, BC= AD = căn bậc hai 10 (ảnh 1)

Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD; O là trung điểm của IJ.

Ta chứng minh O là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD:

Theo đề bài, ta có: (AB = CD = sqrt 5 ,,,BC = AD = sqrt {10} ,,,AC = BD = sqrt {13} )

( Rightarrow Delta BCD = Delta ADC,,,,Delta ABD = Delta BAC)

( Rightarrow BJ = AJ,,,ID = IC)

( Rightarrow Delta JAB,,,Delta ICD) lần lượt là tam giác cân tại J, I

( Rightarrow left{ begin{array}{l}IJ bot AB\IJ bot CDend{array} right. Rightarrow IJ) là trung trực của các đoạn thẳng AB và CD

Mà O là trung điểm của IJ ( Rightarrow OA = OB = OC = OD Rightarrow ) O là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.

Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD:

Xét tam giác ACD: (I{A^2} = frac{{2left( {A{C^2} + A{D^2}} right) – C{D^2}}}{4} = frac{{2left( {13 + 10} right) – 5}}{4} = frac{{41}}{4} Rightarrow JA = frac{{sqrt {41} }}{2})

Tam giác IJA vuông tại I ( Rightarrow OA = sqrt {I{A^2} + I{O^2}} = sqrt {frac{5}{4} + frac{9}{4}} = frac{{sqrt {14} }}{2} Rightarrow R = frac{{sqrt {14} }}{2})

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD biết AB = CA = căn bậc hai 5, BC= AD = căn bậc hai 10 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button