Ba kiểu minh họa trong tài liệu Microsoft Word là gì

Câu hỏi:

Ba kiểu minh họa trong tài liệu Microsoft Word là gì?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Ba kiểu minh họa trong tài liệu Microsoft Word là gì


Có thể chèn hình ảnh, biểu mẫu, nghệ thuật thông minh và biểu đồ vào tài liệu.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Ba kiểu minh họa trong tài liệu Microsoft Word là gì của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button