b) Tìm m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng y  2x + 5 tại điểm cỏ hoành độ bằng 4

Câu hỏi:

b) Tìm m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = 2x + 5 tại điểm cỏ hoành độ bằng 4

Xem lời giải


Trả lời:


b) Để đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = 2x + 5 tại điểm có hoành độ bằng 4 thì

Bạn đang xem: b) Tìm m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng y  2x + 5 tại điểm cỏ hoành độ bằng 4

(m1).4 3 = 2.4 + 5

<=> 4m − 4 − 3 = 13

<=> 4m = 20 Û m = 5

Vậy m = 5 là giá trị của m cần tìm.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: b) Tìm m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng y  2x + 5 tại điểm cỏ hoành độ bằng 4 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button