b) Thực hiện phép trừ rồi thử lại bằng phép cộng:

Câu hỏi:

b) Thực hiện phép trừ rồi thử lại bằng phép cộng:

b) Thực hiện phép trừ rồi thử lại bằng phép cộng: (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: b) Thực hiện phép trừ rồi thử lại bằng phép cộng:


b) Thực hiện phép trừ rồi thử lại bằng phép cộng:

8 928 – 572 = 8 356

Thử lại: 8 356 + 572 = 8 928

7 592 – 67 = 7 525

Thử lại: 7 525 + 67 = 7 592

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: b) Thực hiện phép trừ rồi thử lại bằng phép cộng: của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button