b) Thảo luận nội dung sau và lấy ví dụ minh họa: – Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó

Câu hỏi:

b) Thảo luận nội dung sau và lấy ví dụ minh họa:

– Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

Bạn đang xem: b) Thảo luận nội dung sau và lấy ví dụ minh họa: – Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó

– Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó rồi cộng các kết quả với nhau.

Xem lời giải


Trả lời:


b)

– Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

VD: 3 × (2 + 9) = 3 × 2 + 3 × 9 = 6 + 27 = 33

– Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó rồi cộng các kết quả với nhau.

(4 + 5) × 6 = 4 × 6 + 5 × 6 = 24 + 30 = 54

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: b) Thảo luận nội dung sau và lấy ví dụ minh họa: – Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button