b) Thảo luận nội dung sau và lấy ví dụ minh họa: – Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân số

Câu hỏi:

b) Thảo luận nội dung sau và lấy ví dụ minh họa:

– Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

Bạn đang xem: b) Thảo luận nội dung sau và lấy ví dụ minh họa: – Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân số

– Khi nhân một hiệu với một số, ta có thể lần lượt nhân số bị trừ và số trừ với số đó, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

Xem lời giải


Trả lời:


b)

– Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

VD: 3 × (9 – 2) = 3 × 9 – 3 × 2 = 27 – 6 = 21

– Khi nhân một hiệu với một số, ta có thể lần lượt nhân số bị trừ và số trừ với số đó, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

(7 – 4) × 6 = 7 × 6 – 4 × 6 = 42 – 24 = 18

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: b) Thảo luận nội dung sau và lấy ví dụ minh họa: – Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân số của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button