b) Sau cả hai ngày vận động viên đó chạy được bao nhiêu mét?

Câu hỏi:

b) Sau cả hai ngày vận động viên đó chạy được bao nhiêu mét?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: b) Sau cả hai ngày vận động viên đó chạy được bao nhiêu mét?


b) Sau cả hai ngày vận động viên đó chạy được số mét là:

9 200 + 10 800 = 20 000 (m)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: b) Sau cả hai ngày vận động viên đó chạy được bao nhiêu mét? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button