b) Những cặp cạnh vuông góc với nhau.

Câu hỏi:

b) Những cặp cạnh vuông góc với nhau.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: b) Những cặp cạnh vuông góc với nhau.


b) Những cặp cạnh vuông góc với nhau: GI và GM, GI và IK, GM và MK, MK và IK.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: b) Những cặp cạnh vuông góc với nhau. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button