b) Đường thẳng CY đi qua đỉnh C và song song với cạnh AB.

Câu hỏi:

b) Đường thẳng CY đi qua đỉnh C và song song với cạnh AB.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: b) Đường thẳng CY đi qua đỉnh C và song song với cạnh AB.


b) Đường thẳng CY đi qua đỉnh C và song song với cạnh AB.

Từ C sử dụng ê ke vẽ đường thẳng đi qua đỉnh C và vuông góc với CA. Đường thẳng vừa vẽ đi qua đỉnh C và song song với cạnh AB

b) Đường thẳng CY đi qua đỉnh C và song song với cạnh AB. (ảnh 1)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: b) Đường thẳng CY đi qua đỉnh C và song song với cạnh AB. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button