b) 750 – 50 × 5 (750 – 50) × 5

Câu hỏi:

b) 750 – 50 × 5

(750 – 50) × 5

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: b) 750 – 50 × 5 (750 – 50) × 5


b) 750 – 50 × 5 = 750 – 250 = 500

(750 – 50) × 5 = 700 × 5 = 3 500

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: b) 750 – 50 × 5 (750 – 50) × 5 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button