b) 4, 3 và 8

Câu hỏi:

b) 4, 3 và 8

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: b) 4, 3 và 8


b) Số trung bình cộng của 4, 3 và 8 là:

(4 + 3 + 8) : 3 = 5

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: b) 4, 3 và 8 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button