b) 2x(x − y) + 3y(y − x)

Câu hỏi:

b) 2x(xy) + 3y(yx)

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: b) 2x(x − y) + 3y(y − x)


b) 2x(xy) + 3y(yx)

= 2x(xy)3y(xy)

= (xy)(2x − 3y).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: b) 2x(x − y) + 3y(y − x) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button