Áp dụng tính chất a.(b – c) = a.b – a.c để tính nhẩm Ví dụ: 13.99 = 13.(100 – 1)

Câu hỏi:

Áp dụng tính chất a.(b – c) = a.b – a.c để tính nhẩm. Ví dụ:

13.99 = 13.(100 – 1) = 13.100 – 13.1 = 1300 – 13 = 1287

Bạn đang xem: Áp dụng tính chất a.(b – c) = a.b – a.c để tính nhẩm Ví dụ: 13.99 = 13.(100 – 1)

Hãy tính: 16.19;     46.99;     35.98

Xem lời giải


Trả lời:


Ta tách các số 19, 99, 98 thành các hiệu, trong đó có chứa số tròn chục hoặc tròn trăm rồi áp dụng tính chất: a(b – c) = ab – ac để tính nhanh như sau:

16.19 = 16.(20 – 1) = 16.20 – 16 = 320 – 16 = 304;

46.99 = 46.(100 – 1) = 46.100 – 46 = 4600 – 46 = 4554;

35.98 = 35.(100 – 2) = 35.100 – 35.2 = 3500 – 70 = 3430.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Áp dụng tính chất a.(b – c) = a.b – a.c để tính nhẩm Ví dụ: 13.99 = 13.(100 – 1) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button