a) Trong các góc sau, góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù?

Câu hỏi:

a) Trong các góc sau, góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù?

a) Trong các góc sau, góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù? (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: a) Trong các góc sau, góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù?


a)

Góc đỉnh O cạnh OA, OB là góc nhọn.

Góc đỉnh I cạnh IK, IH là góc tù.

Góc đỉnh N cạnh NM, NP là góc vuông.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: a) Trong các góc sau, góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button