a) Tìm hiểu thông tin về dân số một số quốc gia trên thế giới tính đến ngày 17 tháng

Câu hỏi:

a) Tìm hiểu thông tin về dân số một số quốc gia trên thế giới tính đến ngày 17 tháng 9 năm 2022 trong bảng sau:

Quốc gia

Bạn đang xem: a) Tìm hiểu thông tin về dân số một số quốc gia trên thế giới tính đến ngày 17 tháng

Số dân (người)

Hoa kỳ

335 206 115

Nga

145 767 966

Pháp

65 618 967

Việt Nam

99 113 048

(Nguồn: https://danso.org)

b) Quan sát bảng trên và thực hiện các yêu cầu sau:

– Những quốc gia nào có số dân nhiều hơn 100 triệu?

– Những quốc gia nào có số dân ít hơn 100 triệu?

– Đọc tên các quốc gia theo thứ tự từ quốc gia có đông dân nhất đến quốc gia có ít dân nhất.

Xem lời giải


Trả lời:


– Những quốc gia có số dân nhiều hơn 100 triệu: Hoa Kỳ, Nga

– Những quốc gia có số dân ít hơn 100 triệu: Pháp, Việt Nam

– Đọc tên các quốc gia theo thứ tự từ quốc gia có đông dân nhất đến quốc gia có ít dân nhất: Hoa Kỳ, Nga, Việt Nam, Pháp.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: a) Tìm hiểu thông tin về dân số một số quốc gia trên thế giới tính đến ngày 17 tháng của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button