a) Thực hiện phép cộng rồi thử lại bằng phép trừ:

Câu hỏi:

a) Thực hiện phép cộng rồi thử lại bằng phép trừ:

a) Thực hiện phép cộng rồi thử lại bằng phép trừ:   (ảnh 1)
Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: a) Thực hiện phép cộng rồi thử lại bằng phép trừ:


a) Thực hiện phép cộng rồi thử lại bằng phép trừ:

7 235 + 2 345 = 9 580

Thử lại: 9 580 – 2 345 = 7 235

2 456 + 638 = 3 094

Thử lại: 3 094 – 638 = 2 456

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: a) Thực hiện phép cộng rồi thử lại bằng phép trừ: của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button