2^x+ 2^x+ 1= 72 ( x thuộc N) . Tìm x.

Câu hỏi:

2x+2x+1=72xN . Tìm x.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: 2^x+ 2^x+ 1= 72 ( x thuộc N) . Tìm x.


2x+2x+1=722x+2.2x=723.2x=722x=72:32x=242x=24,58x=4,58

xN Không có x

Vậy không tìm được xs

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: 2^x+ 2^x+ 1= 72 ( x thuộc N) . Tìm x. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button