2. Trong quá trình phản ứng, số nguyên tử H và số nguyên tử O có thay đổi không?

Câu hỏi:

2. Trong quá trình phản ứng, số nguyên tử H và số nguyên tử O có thay đổi không?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: 2. Trong quá trình phản ứng, số nguyên tử H và số nguyên tử O có thay đổi không?


2. Trong quá trình phản ứng, số nguyên tử H và số nguyên tử O không thay đổi.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: 2. Trong quá trình phản ứng, số nguyên tử H và số nguyên tử O có thay đổi không? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button