2. Chất trong ống nghiệm (2) sau khi đun nóng và để nguội có bị nam châm hút không?

Câu hỏi:

2. Chất trong ống nghiệm (2) sau khi đun nóng và để nguội có bị nam châm hút không?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: 2. Chất trong ống nghiệm (2) sau khi đun nóng và để nguội có bị nam châm hút không?


2. Chất trong ống nghiệm (2) sau khi đun nóng và để nguội không bị nam châm hút.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: 2. Chất trong ống nghiệm (2) sau khi đun nóng và để nguội có bị nam châm hút không? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button