1) 1) Xác định hàm số y = ax^2. Biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; 5)

Câu hỏi:

1) Xác định hàm số y = ax2. Biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; 5)
2) Cho biểu thức

1) 1)	Xác định hàm số y = ax^2. Biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; 5) (ảnh 1)

a)     Rút gọn B

Bạn đang xem: 1) 1) Xác định hàm số y = ax^2. Biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; 5)

b)    Tìm a để B = -4

Xem lời giải


Trả lời:


1) 1)	Xác định hàm số y = ax^2. Biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; 5) (ảnh 2)

1) 1)	Xác định hàm số y = ax^2. Biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; 5) (ảnh 3)
1) 1)	Xác định hàm số y = ax^2. Biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; 5) (ảnh 4)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: 1) 1) Xác định hàm số y = ax^2. Biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; 5) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button