1) 1) Giải các hệ phương trình sau: a) 3x + y = 5 2x – y = 7; b) x + 2y = 5; 3x + 4y = 5

Câu hỏi:

1) Giải các hệ phương trình sau

1) 1)	Giải các hệ phương trình sau: a) 3x + y = 5 2x - y = 7; b) x + 2y = 5; 3x + 4y = 5 (ảnh 1)

Bạn đang xem: 1) 1) Giải các hệ phương trình sau: a) 3x + y = 5 2x – y = 7; b) x + 2y = 5; 3x + 4y = 5

2) Giải phương trình: 3x2 – 4x + 1 = 0

3) Rút gọn biểu thức:

1) 1)	Giải các hệ phương trình sau: a) 3x + y = 5 2x - y = 7; b) x + 2y = 5; 3x + 4y = 5 (ảnh 2)
 
 
Xem lời giải


Trả lời:


1) 1)	Giải các hệ phương trình sau: a) 3x + y = 5 2x - y = 7; b) x + 2y = 5; 3x + 4y = 5 (ảnh 3)

1) 1)	Giải các hệ phương trình sau: a) 3x + y = 5 2x - y = 7; b) x + 2y = 5; 3x + 4y = 5 (ảnh 4)
1) 1)	Giải các hệ phương trình sau: a) 3x + y = 5 2x - y = 7; b) x + 2y = 5; 3x + 4y = 5 (ảnh 5)
1) 1)	Giải các hệ phương trình sau: a) 3x + y = 5 2x - y = 7; b) x + 2y = 5; 3x + 4y = 5 (ảnh 6)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: 1) 1) Giải các hệ phương trình sau: a) 3x + y = 5 2x – y = 7; b) x + 2y = 5; 3x + 4y = 5 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button