Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội gồm có 3 chương, 9 điều với 4 quy tắc ứng xử chung và các quy tắc ứng xử dành cho tổ chức, đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng mạng xã ...
Tin đọc nhiều