Trường THCS Thành Công phát động cuộc thi trực tuyến “ Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” năm 2021.
Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND của UBND Quận Ba Đình ngày 21/05/2021 về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người ...
Tin đọc nhiều