Trong giai đoạn mà công nghệ số hóa được triển khai rất phổ biến ở rất nhiều các lĩnh vực xã hội trong đó có giáo dục và đem lại nhiều thay đổi tích cực thì việc triển khai đưa ...