Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở năm học 2017 – 2018

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở năm học 2017 – 2018

UBDN QUẬN BA ĐÌNH                                                                                                     BIỂU MẪU 09

TRƯỜNG THCS THÀNH CÔNG

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở năm học 2017 – 2018

 

STT

Ni dung

Chia theo khối lớp

Lớp 9

Lớp 8

Lớp 7

Lớp 6

I

Điều kiện tuyn sinh

- HS sinh năm 2003.

- Đã học xong chương trình THCS lớp 8 có học lực từ Trung bình trở lên.

- Có hộ khẩu thường trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình.

 

 

 

 

 

- HS sinh năm 2004.

- Đã học xong chương trình THCS lớp 7 có học lực từ Trung bình trở lên.

- Có hộ khẩu thường trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình.

 

- HS sinh năm 2005.

- Đã học xong chương trình THCS lớp 6 có học lực từ Trung bình trở lên.

- Có hộ khẩu thường trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình.

 

- HS sinh năm 2006.

- Đã học xong chương trình Tiểu học lớp 5 có học lực từ Trung bình trở lên.

- Có hộ khẩu thường trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình.

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Chương trình giáo dục phổ thông THCS – Bộ GD&ĐT

 

Chương trình giáo dục phổ thông THCS – Bộ GD&ĐT

Chương trình giáo dục phổ thông THCS – Bộ GD&ĐT

Chương trình giáo dục phổ thông THCS – Bộ GD&ĐT

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Trên cơ sở công khai kế hoạch năm học và dự kiến kết quả HS đạt được trong năm học 2017-2018:

- Gia đình thường xuyên có sự liên hệ chặt chẽ với nhà trường thông qua các cuộc họp CMHS, thông qua GVCN, sổ liên lạc điện tử,...

- HS nghiêm túc học tập theo đúng chương trình của Bộ GD&ĐT quy định.

Trên cơ sở công khai kế hoạch năm học và dự kiến kết quả HS đạt được trong năm học 2017-2018:

- Gia đình thường xuyên có sự liên hệ chặt chẽ với nhà trường thông qua các cuộc họp CMHS, thông qua GVCN, sổ liên lạc điện tử,...

- HS nghiêm túc học tập theo đúng chương trình của Bộ GD&ĐT quy định.

Trên cơ sở công khai kế hoạch năm học và dự kiến kết quả HS đạt được trong năm học 2017-2018:

- Gia đình thường xuyên có sự liên hệ chặt chẽ với nhà trường thông qua các cuộc họp CMHS, thông qua GVCN, sổ liên lạc điện tử,...

- HS nghiêm túc học tập theo đúng chương trình của Bộ GD&ĐT quy định.

Trên cơ sở công khai kế hoạch năm học và dự kiến kết quả HS đạt được trong năm học 2017-2018:

- Gia đình thường xuyên có sự liên hệ chặt chẽ với nhà trường thông qua các cuộc họp CMHS, thông qua GVCN, sổ liên lạc điện tử,...

- HS nghiêm túc học tập theo đúng chương trình của Bộ GD&ĐT quy định.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

- Tổ chức bồi dưỡng HS giỏi.

- Phụ đạo HS yếu, kém.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể theo chủ đề - chủ điểm.

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đát nước.

- Tổ chức cho HS tham gia các hoạt động tìm hiểu khoa học, CLB Em yêu thích bộ môn, Hoạt động thể dục thể thao.

- Đỡ đầu, tặng quà HS có HCKK.

- Tổ chức bồi dưỡng HS giỏi.

- Phụ đạo HS yếu, kém.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể theo chủ đề - chủ điểm.

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đát nước.

- Tổ chức cho HS tham gia các hoạt động tìm hiểu khoa học, CLB Em yêu thích bộ môn, Hoạt động thể dục thể thao.

- Đỡ đầu, tặng quà HS có HCKK.

- Tổ chức bồi dưỡng HS giỏi.

- Phụ đạo HS yếu, kém.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể theo chủ đề - chủ điểm.

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đát nước.

- Tổ chức cho HS tham gia các hoạt động tìm hiểu khoa học, CLB Em yêu thích bộ môn, Hoạt động thể dục thể thao.

- Đỡ đầu, tặng quà HS có HCKK.

- Tổ chức bồi dưỡng HS giỏi.

- Phụ đạo HS yếu, kém.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể theo chủ đề - chủ điểm.

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đát nước.

- Tổ chức cho HS tham gia các hoạt động tìm hiểu khoa học, CLB Em yêu thích bộ môn, Hoạt động thể dục thể thao.

- Đỡ đầu, tặng quà HS có HCKK.

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

- 93% HS đạt học lực Khá, Giỏi. (Kết quả năm học 2016 – 2017: 91.8%)

- 100% đạt hạnh kiểm Tốt, Khá.

- 92% HS đạt học lực Khá, Giỏi. (Kết quả năm học 2016 – 2017: 91.1%)

- 100% đạt hạnh kiểm Tốt, Khá.

- 94% HS đạt học lực Khá, Giỏi. (Kết quả năm học 2016 – 2017: 93.6%)

- 100% đạt hạnh kiểm Tốt, Khá.

- 90% HS đạt học lực Khá, Giỏi. (Kết quả năm học 2016 – 2017: 89.8%)

- 100% đạt hạnh kiểm Tốt, Khá.

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

- 100% đỗ tốt nghiệp THCS

- 86% HS lớp 9 đỗ vào THPT công lập; 14% HS đỗ vào THPT Dân lập và các trường dạy nghề.

- 99.8% được lên lớp 9.

- 100% được lên lớp 8.

- 99.8% được lên lớp 7.

 

 

Hà Nội,ngày 01 tháng 08 năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

                                                                                    Phạm Lan Hương

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê
Hôm nay : 3