Nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng ngừa cháy nổ cho cán bộ, giáo viên và học sinh đồng thời tích cực hưởng ứng ngày “Toàn dân phòng cháy chữa cháy” (4/10), hôm nay ngày 2 ...