Lễ Kết nạp Đoàn viên đợt 1 và đợt 2 của trường THCS Thành Công đã được Chi đoàn Giáo viên trường THCS Thành Công tổ chức long trọng vào ngày 30 tháng 5 và ngày 27 tháng 6 năm ...