Để hưởng ứng lời kêu gọi giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần và rác thải nhựa trên toàn quốc cũng như thế giưới. Sáng ngày 5/10/2019, các thầy cô giáo của tổ Tự nhiên 2 trường THCS ...