Nhắm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về luật phòng, chống tham nhũng. Nhà trường phát động tới các thầy cô giáo, công nhân viên cuộc thi "Tìm ...