​​Thực hiện Công văn số 07/CV-GDĐT, Công văn số 08/CV-GDĐT và Công văn hỏa tốc số 01/TB-GDĐT của PGD quận Ba Đình về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô ...