Ngày mai, 23/07/2021, trường THCS Thành Công sẽ  tổ chức tuyển sinh trực tiếp theo lịch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 của Thành phố Hà Nội. Để đảm bảo kì tuyển sinh diễn ra ...