Ngày 21 tháng 9 năm 2020, tại trường THCS Thành Công đã diễn ra Lễ kí cam kết thực hiện tốt an toàn giao thông, văn minh đô thị và phòng chống tệ nạn xã hội năm học 2020-2021 giữa ...