Thực hiện kế hoạch liên ngành số 88/KHLN-YT-GD&ĐT của UBND quận Ba Đình, được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của lãnh đạo UBND phường Thành Công, sáng ngày 1/12/2021, tại trường ...